Skip to main content
Skip table of contents

ภาพรวม

ระบบ FnB ทำงานบนสภาพแวดล้อมคลาวด์โดยมีไคลเอนต์เชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต รวมถึง:

ระบบ POS:

รับผิดชอบบันทึกแคชเชียร์ บันทึกการชำระเงิน พิมพ์รายงานสิ้นวัน พิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า

ระบบ POS ประกอบด้วยอุปกรณ์:

  • เครื่อง POS: ใช้ Android POS รุ่น XXXXX เครื่อง POS นี้มีการเชื่อมต่อ Wifi หรือแบบมีสายเข้ากับระบบเราเตอร์พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  • ครื่องพิมพ์ในตัวใน POS: เครื่อง POS แต่ละเครื่องมีเครื่องพิมพ์เทอร์มอลในตัว เครื่องพิมพ์นี้ใช้เพื่อพิมพ์รายงานสิ้นสุดวัน โปรดทราบว่าเครื่องพิมพ์นี้ใช้กระดาษเทอร์มอลขนาด 8 ซม

  • NFC Reader: เชื่อมต่อกับระบบ POS ผ่านพอร์ต USB: ใช้เพื่อระบุการ์ดผู้จัดการ (NFC Reader ต้องมี HID หรือที่เรียกว่าฟังก์ชัน Emulate Keyboard เพื่อส่ง ID Card ไปยังหน้าจอโดยอัตโนมัติผ่าน Keyboard Simulator)

  • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ :ใช้ Epson TM-U295 ต้องใช้สายแปลงจาก LPT-25 เป็น DCOM9 - ​​พอร์ต USB และเชื่อมต่อกับระบบ POS ผ่านพอร์ต USB

ระบบ Captain Order:

รวมถึงเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่วางอยู่ในห้องครัวเพื่อโอนคำสั่งซื้อไปยังห้องครัว

ระบบ Captain Order ประกอบด้วย:

  • เครื่องพิมพ์ 1 เครื่องขึ้นไปที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย

  • ระบบใช้ Epson TM-U220 พร้อมฟังก์ชันการพิมพ์ดอทเมทริกซ์

** ข้อกำหนดเมื่อตั้งค่า: เครื่องพิมพ์นี้ต้องตั้งค่าด้วย IP แบบคงที่ พารามิเตอร์ IP นี้จำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเข้าสู่ระบบ Web Admin โดย IP นี้จะต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS IP ได้

ระบบ Remote Order:

รวมถึงแท็บเล็ต Android ที่ใช้รับออเดอร์ได้โดยไม่ต้องใช้ระบบ POS ระบบการสั่งซื้อระยะไกลนี้สามารถทำงานโดยมีหรือไม่มีเครือข่ายก็ได้

ปัจจุบันใช้แท็บเล็ต Android Lenovo 7" แท็บเล็ตเหล่านี้จะต้องมีการเชื่อมต่อ wifi ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ POS, อินเทอร์เน็ต และระบบ Captain Order

ระบบ Admin:

ดูแลการตั้งค่า Menu, อัปเดตการตั้งค่าระบบ, update Manager etc ..

รวม:

  • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเบราว์เซอร์: Chrome หรือ Firefox

  • ในกรณีที่คุณต้องตั้งค่าการ์ดผู้จัดการ คุณต้องมีเครื่องอ่าน NFC ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.