Skip to main content
Skip table of contents

รายละเอียดแพ็กเกจรหัสราคาห้องพัก (Info Rate Plan)

ชื่อหน้าจอ (Screen Name)

รายละเอียดแพ็กเกจรหัสราคาห้องพัก (Info Rate Plan)

เปิดลิ้งค์ (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan - Info

ภาพรวม (Summary)

ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรหัสราคาและอัปเดตนโยบายโดยละเอียดของรหัสราคาห้องพักแต่ละรหัส

หน้าจอ (Screen)

คำอธิบายฟิลด์ (Fields Description)

 • รหัสราคา/Rate Code: รหัสราคาห้องพัก รหัสราคาห้องพักแต่ละรหัสไม่ซ้ำกันและใช้เพื่อกำหนดราคาสำหรับห้องพักตั้งแต่ 1 ประเภทขึ้นไปในช่วงเวลาหนึ่งหรือให้รายละเอียดตามรหัสฤดูกาลที่เฉพาะเจาะจง รหัสราคาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้.

 • ชื่อรหัสราคา/Rate Name: ชื่อของรหัสราคาห้องพัก

 • คำอธิบาย/Description: คำอธิบายโดยละเอียดของแพ็คเกจราคาห้องพัก

 • คำอธิบายย่อ/Short Description: คำอธิบายแบบย่อของแพ็คเกจราคาห้องพัก.

 • คำอธิบายภายใน/Internal Description: คำอธิบายรหัสราคาสำหรับการดูภายใน.

 • ประเภทราคา/Rate Type: รหัสราคาห้องพักเป็นของประเภทราคาปกติ Normal Rate/ Base Rate/ Advanced Daily Rate

  • Normal Rate: ราคาเริ่มต้นสำหรับประเภทห้องในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาประเภทนี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์ราคาตามสัญญาที่ลงนามกับตัวแทนหรือราคาคงที่ที่ไม่จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์รายวัน/รายสัปดาห์.

  • Base Rate: ราคาถูกกำหนดโดยผู้ใช้ในระดับต่างๆ ประเภทราคานี้เหมาะสมเมื่อเลือกกลยุทธ์การขายราคาแบบไดนามิกรายวัน ผู้ใช้จะต้องระบุจำนวนระดับราคาพื้นฐานที่ต้องสร้างเพื่อใช้สำหรับการกำหนดราคาแบบไดนามิกรายวัน.

  • Advanced Daily Rate: ราคาจะกำหนดจำนวนเงินที่แตกต่างกันสำหรับเส้นทางที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด ราคาประเภทนี้เหมาะสำหรับกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ต้องการความยืดหยุ่นเมื่อความต้องการในวันธรรมดาสูงกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์และความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน ประเภทราคานี้ถูกจำกัดให้เลือกตามรหัสราคาฐานเท่านั้น.

 • ระยะเวลาการขาย - วันที่เริ่มต้น/Begin Sell Date: วันที่เริ่มต้นในการใช้รหัสราคาห้องพัก.

 • ระยะการขาย - วันที่สิ้นสุด/End Sell Date: วันที่สิ้นสุดการใช้รหัสราคาห้องพัก.

 • ประเภทห้อง (drop-down list) : ลือกประเภทห้องตั้งแต่หนึ่งห้องขึ้นไป รายการประเภทห้องพักนำมาจาก Channel Manager/ Room Management.

 • ใช้ระหว่างวัน/DayUse: เลือกว่าคุณต้องการสร้างเรทแพลนเพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ในวันเดียวกันหรือไม่ (Min Los = 0).

  • (*) Day Use: เนื่องจากระบบ RRM จะบันทึกการจองข้ามคืนเสมอ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการขายห้องเป็นรายชั่วโมง ผู้ใช้จะต้องทำเครื่องหมายในช่องเพื่อให้ระบบอนุญาตให้แสดงราคาได้ Day Use ไม่สามารถนำมาใช้ในการขายให้กับ OTA ได้ เนื่องจากระบบ OTA ไม่มีฟังก์ชั่นบันทึกห้อง Check-in และ Check-out ในระหว่างวัน.

 • อนุญาตให้ขายที่ 0 VND/Allow Sell Zero Rate: เมื่อทำเครื่องหมายในช่องนี้ รหัสราคานี้จะได้รับอนุญาตให้ขายที่ 0 VND.

 • ราคาฟรีภายใน/ House Use: ใช้สำหรับการจองโรงแรมด้วยโหมดฟรีภายใน

 • อัตราค่าห้องพักฟรีสำหรับลูกค้า/ Complimentary: ใช้สำหรับการจองที่พักในโรงแรมแบบฟรี

 • การแบ่งส่วนตลาด/Market: รหัสตลาดของการจองห้องพัก เลือกค่าจากหมวดหมู่รหัสตลาด.

 • แหล่งที่มาของลูกค้า/Source: รหัสที่มาของการจอง เลือกค่าจากแคตาล็อกซอร์สโค้ด.

 • จำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ/Min LOS (Length Of Stay) - required field: จำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำนับจากวันที่เช็คอิน มีสิทธิ์ใช้รหัสราคาห้องพักและทำการจองได้สำเร็จ

 • จำนวนวันเข้าพักสูงสุด/Max LOS (Length Of Stay): จำนวนวันเข้าพักสูงสุดนับจากวันที่เช็คอินจึงจะมีสิทธิ์ใช้รหัสราคาห้องพักและทำการจองได้สำเร็จ

 • จำนวนวันจองล่วงหน้าขั้นต่ำ/Min Advance Booking: จำนวนวันจองล่วงหน้าขั้นต่ำที่มีสิทธิ์ใช้รหัสราคาห้องพัก

 • จำนวนวันจองล่วงหน้าสูงสุด/Max Advance Booking: จำนวนวันจองล่วงหน้าสูงสุดที่มีสิทธิ์ใช้รหัสราคาห้องพักที่จะนำไปใช้

 • Inherit From Rate Plan/ รับช่วงจากรหัสราคาเดิม: เลือกว่าคุณต้องการสร้างรหัสราคาที่สืบทอดมาจากรหัสราคาอื่นหรือไม่

  • ในกรณีที่เลือก Inherit From Rate Plan → เลือกรหัสราคา 1 รหัสจากรายการรหัสราคาที่มีอยู่ทั้งหมด.

 • Tag: เลือกแท็กที่กำหนดให้กับรหัสราคาห้องพัก

 • Combo Category: แคตตาล็อกที่จะให้บริการ mapping ระหว่าง Profile/Rate Plan/ Allotment

 • Promotion: โปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย

 • Sub Promption: โปรโมชั่นรองรวมอยู่ในโปรแกรมหลัก.

 • ภาษาอื่น/Other Languages: เลือกเพื่อเพิ่มข้อมูลชื่อแผนการกำหนดราคาและคำอธิบายแผนการกำหนดราคาในภาษาอื่น

 • ปิดใช้งาน/Deactivate: ปิดใช้งานรหัสราคาห้องพัก

 • ยกเลิก/Cancel: ยกเลิกการดำเนินการในหน้าข้อมูลรหัสราคาห้องพัก และกลับสู่หน้าจอรายการรหัสราคา

 • เวลาที่อัปเดตล่าสุด: แสดงวันที่และเวลาของการอัปเดตรหัสราคาล่าสุดในรูปแบบ DD/M/YYYY HH:MM

หมายเหตุ (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.