Skip to main content
Skip table of contents

ถ่ายภาพและระบุเอกสารโดยอัตโนมัติเพื่ออัปเดตข้อมูลของผู้เข้าพัก (Scan OCR for guest profile)

ชื่อหน้าจอ (Screen Name)

ถ่ายภาพเอกสารประจำตัว

เปิดลิ้งค์ (Open Link)

Log in – Reservation – ที่แท็บใดก็ได้ - คลิกที่ Conf. No - คลิกไอคอนสแกน Scan

ภาพรวม (Summary)

ช่วยให้สามารถสแกนเอกสารระบุตัวตนและการจดจำลายมืออัตโนมัติเพื่ออัปเดตข้อมูลของลูกค้า

 • รองรับได้ถึง 8 ไฟล์เอกสารในการสแกน 1 ครั้ง

 • รองรับเอกสารทุกประเภท: บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี, หนังสือเดินทางในการสแกน 1 ครั้ง

หน้าจอ (Screen)

 • สำหรับหนังสือเดินทางและสูติบัตร สแกนเพียงด้านเดียวเท่านั้น สำหรับบัตรประจำตัวประชาชน หากคุณต้องการสแกนด้านหลัง คุณต้องให้เอกสารอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

 • ไม่รองรับการสแกนเพื่อรับข้อมูลสูติบัตร รองรับเพียงการถ่ายรูปและเก็บไว้ในโปรไฟล์ของลูกค้าเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. จากแอปพนักงานStaff App ค้นหาการจอง

 2. ากหน้าจอการจอง cให้คลิกที่ไอคอน Scan เพื่อเริ่มสแกนเอกสารประจำตัว

 3. ถ่ายภาพด้านหน้าเอกสารประจำตัว, คลิกที่ไอคอนวงกลมตามที่แสดงด้านล่างเพื่อถ่ายภาพ

4. หลังจากถ่ายภาพด้านหน้าแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ 3 ตัวเลือก ดังภาพด้านล่าง

 • ถ่ายภาพด้านหลัง: คลิกปุ่มนี้เพื่อถ่ายภาพด้านหลัง

 • ถ่ายภาพใหม่: คลิกปุ่มนี้เพื่อถ่ายภาพใหม่

 • เสร็จสิ้น: คลิกปุ่มนี้เพื่อถ่ายภาพให้เสร็จสิ้นเพื่อให้ระบบวิเคราะห์และจดจำการเขียนได้

5. หน้าจอผลการถ่ายภาพจะแสดงภาพที่ถ่ายและข้อมูลที่ตรวจพบ บนหน้าจอนี้มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:

 • (1) & (2) เลือกชื่อลูกค้าที่ถูกต้องในรายการแบบเลื่อนลงเพื่อเชื่อมโยงไปยังภาพที่ถ่าย.

 • (3) หากจำนวนผู้เข้าพักในการจองน้อยกว่าจำนวนภาพถ่าย ระบบจะแสดงข้อความ " ไม่ได้ตั้งค่าโปรไฟล์ " ทำเครื่องหมายที่ สร้างใหม่เพื่อให้ระบบจะสร้างโปรไฟล์ใหม่โดยอัตโนมัติและแนบไปกับการจอง

 • (4) คลิก ปุ่ม บันทึกและเชื่อมโยงโปรไฟล์เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูลลงในโปรไฟล์ลูกค้า.

6. ข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้าได้รับการอัพเดตโดยอัตโนมัติจากระบบ คลิกไอคอน ดินสอ เพื่อไปที่หน้าจอแก้ไขข้อมูลลูกค้าเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูล

7. ที่หน้าจอแก้ไขข้อมูลลูกค้า แก้ไขหากข้อมูลไม่ถูกต้อง (ระบบอาจจดจำอักขระผิดหากคุณภาพของเอกสารประจำตัวไม่ดี) หรือเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ.

8. หลังจากแก้ไขและตรวจสอบแล้ว ให้คลิก ปุ่ม บันทึกข้อมูลเ พื่อบันทึกข้อมูลโปรไฟล์ลูกค้า.

หมายเหตุ (Remarks)

 • หากคุณเป็นลูกค้าที่มีโปรไฟล์ในระบบอยู่แล้ว ระบบจะค้นหาโปรไฟล์ตามหมายเลขประจำตัวโดยอัตโนมัติและเชื่อมโยงกับการจอง

 • หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่มีโปรไฟล์ในระบบ ระบบจะสร้างโปรไฟล์ใหม่และเชื่อมโยงกับการจองโดยอัตโนมัติ

 • ระบบยังไม่รองรับการบันทึกเอกสารหลายประเภทเป็นไฟล์เดียว หากนำเอกสารที่แตกต่างกันไป ระบบจะถือว่าพวกเขาเป็นลูกค้าใหม่

 • ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียดกล้อง 8MP ขึ้นไป (เช่นSamsung Galaxy Tab A8 8" T295 2019 )

 • จำเป็นต้องติดตั้ง/อัปเกรดอุปกรณ์เป็น APK เวอร์ชัน 2.2.2 (2106011515) หรือใหม่กว่า

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.