Skip to main content
Skip table of contents

รถรับส่ง (Track)

ชื่อหน้าจอ (Screen Name)

จัดการงานรถรับ-ส่ง (Track)

เปิดลิ้งค์ (Open Link)

Log in – Application – Transportation – Track

ภาพรวม (Summary)

หน้าจอเพื่อจัดการและติดตามคำขอจองรถตามวันที่ปัจจุบัน พนักงานตรวจสอบงานการรับ/ส่งตามแผน และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างวันปัจจุบัน (ถ้ามี) และอนุญาตให้ดูธุรกรรมในปฏิทิน 2 รายการและตารางรายละเอียด

หน้าจอ (Screen)

 

คำอธิบายฟิลด์ (Fields Description)

1. [Calendar] - ดูในรูปแบบปฏิทิน/ตาราง

แสดงตารางกำหนดการและงานรับ/ส่งปัจจุบัน หารด้วยคนขับที่รับผิดชอบและกรอบเวลา

ข้อมูลการแสดงผลทั่วไปของงานประกอบด้วย:

 • สถานะ/Status: สถานะของงาน รวมถึง:

  • New: ภารกิจใหม่

  • In Progress: อยู่ระหว่างดำเนินการ

  • Hold On: ระงับชั่วคราว

  • Done: เสร็จสิ้น

  • Complete: เสร็จสมบูรณ์

  • Cancel: ยกเลิก

งานที่มีสถานะ “Complete” หรือ ”Cancel” ไม่สามารถแก้ไข/ลบได้ และสามารถดูได้เพียงเท่านั้น

 • Task Code/หมายเลขงาน

 • ชื่อลูกค้า/Guest Name

 • เวลารับ/Pickup time

 • หมายเลขยืนยันการจองของผู้เข้าพัก/Confirmation No.

 • สถานที่รับ/Pickup Location. สำหรับภารกิจประเภท “Pick up” สถานที่รับคือสนามบินหรือสถานีรถไฟ/สถานีขนส่ง ในขณะที่หากเป็นภารกิจ “Drop off” สถานที่รับคือโรงแรม

อัพเดทข้อมูลงานรถรับ-ส่ง

เลือกงาน ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของงาน และผู้ใช้สามารถแก้ไขและอัพเดตข้อมูลสำหรับงานที่เลือกได้

 • รหัสงาน/Task Code

 • สถานะ/Status: สถานะของงาน รวมถึง:

  • New: ภารกิจใหม่

  • In Progress: อยู่ระหว่างดำเนินการ

  • Hold On: ระงับชั่วคราว

  • Done: เสร็จสิ้น

  • Complete: เสร็จสมบูรณ์

  • Cancel: ยกเลิก เมื่อเปลี่ยนเป็นสถานะนี้ ระบบกำหนดให้ผู้ใช้ป้อนเหตุผลในการยกเลิกงาน

หมายเหตุ: หากการจองถูกยกเลิกจากโมดูล FO งานรับ/ส่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจองนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และเหตุผลการยกเลิกเริ่มต้นคือ "รหัสการจองถูกยกเลิก"

 • คนขับ/Assingee: มอบหมายให้คนขับรถไปรับผู้โดยสาร เลือกไดรเวอร์จากรายการไดรเวอร์ของโมดูลการจัดการการขนส่ง Transportation Management

 • ข้อมูลทั่วไปของงาน/General Infor: สืบทอดมาจากการจองในโมดูล FO หากมีการเปลี่ยนแปลงในการจอง ข้อมูลสำหรับงานรับ/ส่งจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

  • รหัสการจอง/Confirmation No.: ข้อมูลรหัสการจองของผู้เข้าพัก ซึ่งสืบทอดมาจากระบบย่อย FO

  • ห้อง/Room No.: จำนวนห้องพัก

  • ชื่อโรงแรม/Hotel Name: ชื่อโรงแรม/รีสอร์ท

  • รหัสแผนการเดินทาง /Party No.: ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสแผนการเดินทางของการจอง (หมายเลข IT ของ FO)

  • ชื่อลุกค้า/Guest Name: ชื่อลูกค้า

  • หมายเลขโทรศัพท์/Phone Number: เลขโทรศัพท์ของลูกค้า

  • รหัส VIP/VIP: รหัส VIP ของลูกค้า

  • สัญชาติ/Nationality: สัญชาติของลุกค้า

  • คำขอพิเศษ /Special Request: คำขอพิเศษอื่นๆ จากผู้เข้าพัก

 • ข้อมูลการรับและส่ง/Travel Information

  • รหัสเที่ยวบิน/Flight No.: ข้อมูลรหัสเที่ยวบินของลูกค้า

  • To fly/ สถานที่ที่จะออก

  • To land/ จุดลงจอด

  • วันที่/เวลาที่มาถึง/Arrival Date time: ข้อมูลวันที่/เวลาที่ผู้เข้าพักมาถึง

  • หมายเลขรถไฟ/Boat No.: หมายเลขเรือที่ผ่านเกาะ (ถ้ามี)

  • เวลาออกเดินทางของรถไฟ/Boat Time (ถ้ามี)

  • Pickup route/ เส้นทางการรับ

  • สถานที่รับ/Pickup Location: สถานที่รับ สำหรับภารกิจประเภท “Arrival” สถานที่รับคือสนามบินหรือท่าเรือ/สถานีขนส่ง. มองเห็นได้เฉพาะภารกิจประเภท “Arrival”

  • สถานที่ส่ง/Drop Off Location: สถานที่ส่ง สำหรับภารกิจประเภท “Departure” สถานที่ส่งคือสนามบินหรือสถานีรถไฟ/สถานีขนส่ง มองเห็นได้เฉพาะสำหรับงานประเภท “Departure”

  • เวลารับ/Pickup Time: เวลาที่คนขับมาถึงสนามบินเพื่อรับผู้โดยสาร

  • ผู้ใหญ่/Adults: จำนวนผู้ใหญ่ที่จะรับ ค่าเริ่มต้น = 1

  • เด็ก/Children: จำนวนเด็กที่จะรับ

  • FOC (Free Of Charge): จำนวนผู้เข้าพักที่มีสิทธิ์รับบริการรับส่งฟรี

  • จำนวนลุกค้าทั้งหมดที่จะไปรับ/Total Pax: จำนวนลุกค้าทั้งหมด = จำนวนผู้ใหญ่ + จำนวนเด็ก + FOC และต้องมากกว่า 1 เสมอ

  • ประเภทรถ/Car Type: ประเภทรถที่ใช้รับผู้โดยสาร เลือกจากรายการยานพาหนะของโรงแรม

  • ป้ายทะเบียน/Car Plate: เลือกป้ายทะเบียนที่ใช้ในการรับ/ดูแขกจากรายการป้ายทะเบียนโรงแรม/รีสอร์ท

1. เงื่อนไขการค้นหาประวัติข้อมูลงาน

 • เลือกวันที่ที่แสดงด้านบนเพื่อเลือกวันที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล

 • [Filter] ค้นหาข้อมูลภารกิจ

เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลงาน ให้กรองการค้นหาตามชื่อพนักงาน สถานะงาน หรือค้นหาโดยการป้อนคำสำคัญ

2. ดูรายการภารกิจ

หน้าจอแสดงจำนวนงานตามรายชื่อพนักงานในแผนก งานที่ยังไม่ได้มอบหมายให้กับพนักงานจะอยู่ในส่วน “ unassigned”. ช่วยให้สามารถลากและวางงานบนหน้าจอ Board View ไปยังรายชื่อพนักงานแผนกที่แสดงบนหน้าจอ

3. อัพเดทข้อมูลภารกิจในระหว่างวัน

o คลิกซ้ายที่งานใดๆ บนหน้าจอ Board View

แก้ไขและอัพเดตข้อมูลสำหรับแต่ละงาน จากนั้นเลือก “Save” เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไข เลือก “Cancel” เพื่อยกเลิกข้อมูล.

4. [List View] – ดูเป็นรายการภารกิจ

หากต้องการแปลงหน้าจอ Board View เป็น List View ให้คลิกที่มุมขวาของหน้าจอ

 • แสดงรายการและสถานะของงานรถรับ/ส่ง

 • หน้าจอมุมมองรายการช่วยให้สามารถแสดงงานโดยวันที่มาถึงเป็นวันที่ปัจจุบัน (ค่าเริ่มต้น: รายการจะแสดงตามวันที่ปัจจุบัน) สถิติจำนวนงานตามแต่ละสถานะและพนักงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละคน แสดงงาน.

 • จัดการข้อมูลงานในระหว่างวัน

สำหรับงานที่ไม่ได้มอบหมายให้กับผู้ขับขี่รายใดรายหนึ่ง งานเหล่านั้นจะปรากฏในรายการงาน “Unassigned”.

 • Assign ให้กับคนขับรถได้อย่างรวดเร็ว.

หน้าจอ “List View” ช่วยให้สามารถมอบหมายงานให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงรายละเอียดของแต่ละงาน.

เลือก drop down list หลังจากแต่ละงานบนหน้าจอ.

หน้าจอจะแสดงรายชื่อพนักงาน เลือกพนักงานที่ต้องการมอบหมายงาน หลังจากเสร็จสิ้นงานแล้วจะหายไปจากส่วน “Unassigned” และแสดงในรายการงานตามชื่อของพนักงานแต่ละคน.

 • Assign ประเภทยานพาหนะให้กับแต่ละภารกิจอย่างรวดเร็ว

หน้าจอมุมมองรายการทำให้คุณสามารถเลือกประเภทสื่อที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงาน แก้ไขสื่อ เลือกใหม่หรือลบโดยไม่ต้องลงรายละเอียดของแต่ละงาน.

เลือก drop down list หลังจากแต่ละงานบนหน้าจอ.

o หน้าจอแสดงรายการประเภทยานพาหนะ เลือกประเภทยานพาหนะ จากนั้นเลือกประเภทยานพาหนะที่เป็นของประเภทยานพาหนะสำหรับภารกิจ.

->ตามประเภทของรถ เช่น 4 ที่นั่ง, 7 ที่นั่ง โดยจะมีรายการรถตามป้ายทะเบียนให้เลือก.

 •  ค้นหาประวัติข้อมูลภารกิจ

  เลือกเพื่อค้นหาและจัดการข้อมูลวันที่ที่ผ่านมา

 • ค้นหาข้อมูลภารกิจ

เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลงาน ให้เปิดใช้งานตัวกรองการค้นหาตามชื่อพนักงาน สถานะงาน และโดยการค้นหาโดยการป้อนคำสำคัญ.

 • อัพเดทข้อมูลภารกิจ

คลิกงานใดๆ บนหน้าจอมุมมองรายการเพื่อแก้ไขข้อมูล.

 แสดงรายละเอียดงานเพื่อให้สามารถแก้ไขและบันทึกข้อมูลได้.

เลือก “Save” เพื่อบันทึกข้อมูลที่แก้ไขใหม่.

หมายเหตุ (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.