Skip to main content
Skip table of contents

Đăng ký sử dụng hệ thống CiTravel dành cho chủ cơ sở kinh doanh

Tên màn hình (Screen Name)

Đăng ký sử dụng

Đường dẫn (Open Link)

https://citravel.co/register

Tổng quan (Summary)

Trang đăng ký dành cho chủ khách sạn đăng ký sử dụng hệ thống CiTravel, giải pháp chuyển đổi số dành cho các khách sạn vừa và nhỏ nhằm tối ưu hoá vận hành và thúc đẩy tăng trưởng đặt phòng qua các kênh phân phối trực tuyến.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Thay đổi ngôn ngữ

Người dùng có thể lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Việt (VI) hoặc Tiếng Anh (EN) để chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị trên hệ thống phù hợp với người dùng

II. Đăng ký sử dụng với 7 bước đơn giản

1.Bước 1: Nhập thông tin cơ sở kinh doanh

 • Tên cơ sở kinh doanh: Nhập thông tin tên cơ sở kinh doanh, bắt buộc nhập

 • Tên, họ: Nhập thông tin Họ, tên chủ cơ sở kinh doanh, bắt buộc nhập

 • Số điện thoại: Nhập thông tin số điện thoại liên hệ của cơ sở kinh doanh

 • Email: Nhập địa chỉ Email của cơ sở kinh doanh, bắt buộc nhập (sau khi hoàn tất đăng ký, hệ thống sẽ gửi xác nhận về địa chỉ mail nên người dùng cần lưu ý nhập đúng thông tin Email)

2. Bước 2: Chọn phương thức đăng ký phù hợp

 • Tự đăng ký: Người dùng tự thao tác đăng ký sử dụng hệ thống, chỉ mất thời gian 5 phút hoàn thành

 • Nhân viên hỗ trợ: Nếu người dùng chọn phương thức này, nhân viên hỗ trợ sẽ dựa vào thông tin người dùng nhập ở bước 1 để liên hệ hỗ trợ đăng ký cho cơ sở kinh doanh

 • Demo ứng dụng: Trong trường hợp người dùng cần giới thiệu toàn bộ chi tiết các chức năng cũng như quy trình vận hành của hệ thống CiTravel, người dùng chọn Demo ứng dụng để được nhân viên hỗ trợ sau đó sẽ quyết định đăng ký sử dụng sau. Nhân viên hỗ trợ sẽ lấy thông tin người dùng nhập ở bước 1 để liên hệ với người dùng

3. Bước 3: Nhập thông tin Địa chỉ cơ sở kinh doanh

 • Cần nhập đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu bắt buộc nhập

 • Sau khi nhập xong, chọn Tiếp tục để sang bước 4

4. Bước 4: Nhập các thông tin tổng quan về cơ sở kinh doanh

 • Số phòng: Nhập tổng số phòng mà cơ sở kinh doanh có, bắt buộc nhập

 • Giới thiệu: Nhập mô tả giới thiệu về cơ sở kinh doanh

 • Tiền tệ: Chọn loại tiền tệ mà cơ sở kinh doanh sử dụng. Lưu ý: Loại tiền tệ chỉ được chọn 1 loại duy nhất và sau khi đăng ký thì không thể đổi sang loại tiền tệ khác được

 • Hình ảnh: Chọn tải lên ít nhất 3 hình ảnh về cơ sở kinh doanh, bắt buộc tải ảnh lên

 • Chọn Tiếp tục để qua bước 5

5. Bước 5: Chọn tên miền

 • Hệ thống tự động chọn tên cơ sở kinh doanh đã nhập ở bước 1, nhưng người dùng có thể xóa hoặc chỉnh sửa lại. Nên chọn tên miền là tên cơ sở kinh doanh giúp khách hàng dễ nhớ đến hơn

 • Sau khi tạo tên miền, hệ thống sẽ tạo 1 trang website dành riêng cho cơ sở kinh doanh giúp khách hàng đặt phòng thuận tiện hơn

 • Người dùng có thể không tạo tên miền cho cơ sở kinh doanh

6. Bước 6: Nhập thông tin phòng

(1) Nhập thông tin Loại phòng, số lượng phòng của loại phòng đó, giá bán theo ngày và theo giờ của loại phòng đó. Bắt buộc nhập

Về giá bán theo giờ, nếu cơ sở không bán phòng theo giờ thì không cần nhập giá.

(2) Tải lên ít nhất 1 hình ảnh liên quan đến loại phòng đó, bắt buộc tải hình ảnh lên

(3) Trong trường hợp cơ sở có nhiều loại phòng, chọn Thêm loại phòng để thêm thông tin loại phòng, số lượng phòng và giá bán tương tự (1)

(4) Chọn Bỏ qua nếu người dùng muốn bỏ qua bước này, sẽ cập nhật thông tin phòng sau khi hoàn tất đăng ký

7. Bước 7: Xem lại thông tin

Người dùng xem xác nhận lại thông tin, sau đó chọn Hoàn thành để hoàn tất quá trình đăng ký

8. Kiểm tra mail để lấy thông tin đăng nhập vào hệ thống

 • Hệ thống sẽ gửi thông tin xác nhận đăng ký về mail, người dùng kiểm tra mail để thực hiện các bước tiếp theo

 • Chọn “Verify Email Address” để xác thực mail và tạo mật khẩu đăng nhập vào hệ thống

 • Sau khi tạo mật khẩu xong, người dùng chọn “Sign in” để đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập là địa chỉ mail người dùng đã điền ở bước 1 và mật khẩu vừa được tạo ở trên.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.