Skip to main content
Skip table of contents

Báo Cáo - CiOwner

Tên màn hình (Screen Name)

Báo Cáo

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiOwner

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ doanh thu: Hôm nay, Hôm qua, Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước, Tùy chỉnh

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. Điều kiện lọc:

 • Hôm nay, Hôm qua, Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước, Tùy chỉnh.

 • Tại phần tùy chỉnh, người dùng có thể chọn được giai đoạn cần xem chi tiết của báo cáo

2. Doanh Thu: Tổng các hình thức doanh thu của toàn cơ sở

 • Tiền phòng: doanh thu tiền phòng của cơ sở lưu trú.

 • Dịch vụ: doanh thu các dịch vụ (ăn, uống,…) của cơ sở lưu trú.

 • Tiền tip: tiền tip của cơ sở lưu trú.

 • Giảm giá: các khoản giảm giá đã áp dụng cho booking trong quá trình lưu trú.

3. Đặt Phòng: doanh thu phòng

 • Phòng giờ: doanh thu của cơ sỏ lưu trú theo giờ.

 • Phòng ngày: doanh thu của cơ sở lưu trú theo ngày.

 • Phòng tháng: doanh thu của cơ sở lư trú theo tháng.

4. Doanh Thu Dịch Vụ: các dịch vụ phát sinh thêm ngoài doanh thu phòng

5. Báo Cáo Thu Ngân: tổng hợp doanh thu của các hình thức thanh toán của cơ sở lưu trú.

 • Tiền mặt: khách thanh toán tiền mặt khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở lư trú.

 • Chuyển khoản: dùng hình thức chuyển khoản khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở lư trú.

 • Thanh toán thẻ: thanh toán bằng thẻ (VISA, AMEX, MASTERCARD,…) khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở lưu trú.

 • Thanh toán Online: thanh toán bằng các hình thức thẻ ATM, thẻ tín dụng, Ứng dụng di động,…

6. Nguồn Doanh Thu: tổng kết doanh thu đến từ các nguồn khác nhau

 • Trực tiếp: Booking được tạo trực tiếp trên CiOwner.

 • TA: booking phát sinh từ Travel Agent.

 • OTA: booking từ nguồn Online Travel Agent (CiTravel).

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.