Skip to main content
Skip table of contents

Tìm kiếm và đặt phòng

Tên màn hình (Screen Name)

Đặt phòng

Đường dẫn (Open Link)

https://citravel.vn

Tổng quan (Summary)

Màn hình tìm kiếm và đặt phòng trên hệ thống CiTravel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

I. Điều kiện lọc và tìm kiếm thông tin khách sạn, điểm đến

(1) Nhập thông tin cần tiềm kiếm vào ô tìm kiếm để tìm theo điểm đến, khách sạn mà người dùng dự định đặt

 • Hệ thống cũng sẽ hiển thị các thông tin gợi ý mà người dùng đã tìm kiếm gần đây

 • Ngoài ra, hệ thống sẽ gợi ý các điểm đến nổi tiếng và có bao nhiêu cơ sở lưu trú tại điểm đến nổi tiếng đó

(2) Chọn khoảng thời gian lưu trú theo loại phòng theo giờ, theo ngày hoặc loại phòng lưu trú theo tháng

(3) Chọn số lượng phòng và số khách lưu trú mà người dùng cần đặt, chọn biểu tượng :cộng: hoặc :trừ: để tăng hay giảm số lượng phòng/ số lượng khách

Cuối cùng, chọn “Tìm kiếm” để tìm kiếm kết quả

II. Các bước đặt phòng

Bước 1. Chọn khách sạn:

 • Sau khi tìm kiếm các thông tin phòng ở phần I, người dùng xem lại các thông tin liên quan đến khách sạn cần đặt và lựa chọn loại phòng lưu trú

 • Chọn phòng sau đó chọn số lượng phòng cần đặt

 • Xem lại tổng tiền sau đó chọn “Đặt phòng”

Bước 2. Tìm phòng: Bước này bao gồm các thông tin chi tiết đặt phòng

(1) Thông tin người đặt: Người dùng cần nhập đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu như Họ và Tên, Email, Số điện thoại..

(2) Chi tiết phòng:

 • Trong trường hợp người đặt phòng là khách lưu trú, người dùng chỉ cần tích chọn vào ô “Tôi là khách” thì hệ thống sẽ tự động điền các thông tin người đặt (1)

 • Trường hợp khách lưu trú không phải là người đặt thì cần nhập đầy đủ các trường thông tin được yêu cầu như Họ và Tên, Email, Số điện thoại..

 • Chọn “Phòng 2” để nhập thông tin khách cho phòng

(3) Thêm khách: Chọn “Thêm khách” khi phòng ở từ 2 người trở lên

(4) Người dùng cần xem lại phần Chính sách hủy phòng trước khi Thanh toán

(5) Yêu cầu đặt biệt: Trong trường hợp khách có bất kỳ yêu cầu đặt biệt nào, cần nhập thông tin vào phần yêu cầu cá nhân

Bước 3. Xem lại: Người dùng cần xem lại các thông tin đặt phòng trước khi thanh toán

(1) Chọn phần Khuyến mãi nếu khách hàng có mã ưu đãi giảm giá phòng

(2) Chọn phương thức thanh toán: Tùy theo vận hành của các cơ sở lưu trú sẽ có 1 hay nhiều các phương thức thanh toán như Thanh toán trực tuyến hay Thanh toán trực tiếp tại khách sạn

Cuối cùng chọn “Hoàn tất đặt phòng” để đến bước Thanh toán

Bước 4. Thanh toán: Sau khi người dùng đã chọn phương thức thanh toán tại Bước 3

 • Nếu ở Bước 3 người dùng chọn Thanh toán trực tiếp tại khách sạn thì hệ thống sẽ gửi mã xác thực về tin nhắn qua số điện thoại người dùng đã nhập ở Bước 2. Sau đó, người dùng nhập đúng mã xác thực thì sẽ hoàn tất quy trình đặt phòng

 • Nếu ở Bước 3 người dùng chọn Thanh toán trực tuyến thì hệ thống sẽ hiển thị các phương thức thanh toán như

  • Thẻ tín dung/ ghi nợ

  • Thẻ ATM/ Tài khoản ngân hàng

  • Thanh toán qua mã QR với Ứng dụng OnePay

 • Người dùng thanh toán qua mã QR sẽ hiển thị như bên dưới

 • Sau khi hoàn tất thanh toán hệ thống sẽ chuyển sang Bước 5

Bước 5. Hoàn thành: Sau khi hoàn tất đặt phòng, hệ thống sẽ gửi mail xác nhận đặt phòng bao gồm các thông tin mã đặt phòng, mã hành trình của khách lưu trú

III. Tìm đặt phòng

Tại màn hình trang chủ, chọn “Tìm đặt phòng” để tìm kiếm các đặt phòng mà người dùng đã đặt

Nhập các thông tin Mã hành trình và số điện thoại để tìm kiếm đặt phòng

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.