Skip to main content
Skip table of contents

Hướng dẫn sử dụng FO Staff App (eSign)

Tên màn hình (Screen Name)

CiHMS Staff App (eSign) - ipad

Đường dẫn (Open Link)

FO Staff App (eSign)

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Staff app (eSign) trên Ipad.

Màn hình (Screen)

 


Trường thông tin (Fields Description)

I. Màn hình đặt phòng

Sau khi đăng nhập, màn hình đặt phòng hiển thị các trường thông tin:

Người dùng có thể tìm kiếm thông tin booking bằng nhiều cách:
- Nhập booking cần tìm vào ô “Tìm theo mã hành trình, mã đặt phòng, …”
- Nhấp chọn button QR ở góc phải màn hình để scan trực tiếp mã QR đặt phòng của booking
- Fillter giai đoạn lưu trú của booking và chọn từ thanh công cụ (thể hiện toàn bộ danh sách đặt phòng đã phát sinh trong hệ thống và chi tiết tình trạng)

 1. Unassigned/Chưa gán: Các đặt phòng chưa được gán phòng.

 2. Arrival/Sắp đến: Các đặt phòng dự kiến đến trong ngày.

 3. In-house/Đang ở: Các đặt phòng đang lưu trú.

 4. Due out/Sắp trả phòng: Các đặt phòng dự kiến trả phòng trong ngày.

 5. Checked-out/Đã trả phòng: Các đặt phòng đã trả phòng trong ngày.

 6. Canceled/Đã huỷ: Các đặt phòng đã huỷ trong ngày.

 7. No Show: Các phòng đã đặt nhưng không đến.

Ngoài ra tại màn hình ngày, người dùng có thể xem nhanh folio của booking bằng cách nhấp vào biểu tượng ở cột Hóa đơn

Màn hình pop-up hiển thị


Nếu Billing đang là giá trị âm, màn hình sẽ chỉ hiển thị nút “Chi Tiết”, nhấp chọn để xem Thông tin hóa đơn. Tại đây, khách confirm thông tin có thể ký xác nhận trực tiếp bằng iPad.


Đối với billing có giá trị dương, sẽ hiển thị thêm nút “Thanh Toán”. Nhập ID đăng ký để xem các hình thức thanh toán (Link/ QR)

Chọn Link để chọn hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng/ghi nợ/ ATM

Hoặc chọn QR để quét mã:II. Màn hình chi tiết mã đặt phòng

1. Màn hình chi tiết

 • Màn hình hiển thị toàn bộ các thông tin chung và chi tiết của một đặt phòng, góc phải màn hình hiển thị các nút chức năng bao gồm:

  • Xem billing

  • Chụp ảnh giấy tờ tùy thân

  • In Reg. Card (Phiếu nhận phòng) bằng cách xem và ký trực tiếp sử dụng iPad.

Tại màn hình Reg. Card cho phép người dùng thao tác chỉnh sửa:

 • Address/ Địa chỉ

 • Email address/ Địa chỉ email

 • Contact number / Số điện thoại

 • Flight number / Mã chuyến bay

 • Tích chọn các ô hình thức thanh toán

 • Ký trực tiếp sử dụng iPad


  Sau khi “Gán phòng”, người dùng tiến hành check-in phòng

2. Màn hình khách
Màn hình chức năng xem các hồ sơ khách để liên kết hoặc tạo mới

 

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của khách, bao gồm:

  • Đã xác nhận/Verified: Tên khách đã được liên kết tới 1 hồ sơ khách cụ thể trong hệ thống.

  • Chưa xác nhận/Unverified: Tên khách chưa liên kết tới 1 hồ sơ khách cụ thể nào trong hệ thống.
   => Chọn nút “Liên kết ứng dụng khách” để liên kết profile có sẵn trong hệ thống hoặc chọn Tạo mới ở góc trái màn hình

 • Khi profile khách đã được xác nhận, có thể chọn icon pencil để chỉnh sửa profile

 

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.