Skip to main content
Skip table of contents

Inventory (Hàng tồn kho)

Tên màn hình (Screen Name)

Inventory/Tra cứu hàng tồn kho

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Inventory

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tìm kiếm nhanh, tra cứu các hàng trong kho căn cứ trên nhu cầu sử dụng của khách, thuận tiện kiểm soát hàng tồn kho cho đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Department/ Bộ phận: Bộ phận được yêu cầu để lấy hàng trong kho

 • Warehouse/ Nhà kho: Nhà kho có chứa những vật dụng yêu cầu cần lấy cho khách hàng

 • Reload/Tải lại: Update lại thông số sử dụng của các vật dụng trong kho.

 • Baby Crib/ Nôi em bé

 • DVD Player/Đầu đĩa DVD

 • Iron/ Bàn ủi

 • Phone Charger/ Sạc điện thoại

 • Extra bed/ Giường phụ

 • Total quantity/ Tổng số lượng vật dụng trong kho

 • Thời gian người dùng đã xem số lượng hàng hóa trong kho chính xác theo thời điểm trong ngày

 • Available / Hàng trong kho

 • Booked/Hàng đặt trước

 • Inused/Đang sử dụng

 • Receivable/Thu về

 • Màu trắng là số lượng đã được book

 • Màu xanh là số lượng còn lại trong kho

 • Màu xám là số lượng đang không có trong kho (đang được sử dụng)

[ Deduct inventory] - Lấy hàng trong kho

 • Khi Resa tạo task assign cho Runner thì task này đã được hoàn thành và đã release

  → Trên Inventory sẽ thể hiện giao diện như sau:

Hình 1 ứng với giai đoạn Resa set up nôi em bé

Hình 2 ứng với giai đoạn Runner đã lấy nôi ra khỏi kho và trả về lại kho .

Ví dụ đang xem là bấm màu xanh ở ngày 31, ở thời điểm ngày 29 có 1 phòng đang xài giường => đáng lẻ tới ngày 29 phải trả, mà bây giờ họ chưa trả, không biết bao giờ trả, nên ngày 31 số lượng Receivable (màu đỏ) nó hiển thị lên là 1.

 • o Mũi tên đỏ: số “0” mang ý nghĩa là chưa có nôi em bé nào được book

o Mũi tên xanh: số “ 1” mang ý nghĩa là có 1 nôi em bé đang được sử dụng ( đang không có trong kho)

o Mũi tên vàng: số “ 6” mang ý nghĩa là có 6 nôi em bé còn đang nằm trong kho

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.