Skip to main content
Skip table of contents

Package Control - PCM (Quản lý xác thực các bữa ăn)

Tổng quan chức năng nổi bật

 • Tốc độ xác thực dưới 1s cho tất cả lần quẹt thẻ

 • Hoạt động khi không có kết nối mạng

 • Quẹt thẻ 1 lần đối với khách chung đoàn, khách chung phòng

 • Sử dụng trên mọi thiết bị di động, máy tính bảng chạy hệ điều hành android, VOS

Quẹt thẻ, kiểm tra thông tin bữa ăn khách

Card Reader status

Trạng thái thành công

Trạng thái thất bại

Trạng thái hoàn thành

Khi quẹt thẻ thành công hệ thống tự động chuyển trạng thái của khách và thông báo báo bằng âm thanh

Hệ thống báo rung và hiện FO comment. Người dùng vẫn có thể thao tác chuyển trạng thái thủ công cho khách

Kiểm tra lại giắc cắm với thiết bị đọc thẻ

Hệ thống gợi ý thông tin của các khách chung đoàn

Tìm kiếm thông tin và đánh dấu thủ công

Các trạng thái quẹt thẻ thất bại

 • Thẻ không hợp lệ: Thẻ chưa assign/thẻ đã gán với khách nhưng đang ở trạng thái reserved/quẹt thẻ bị double id hoặc chỉ lấy một phần id thẻ

 • Không có bữa ăn: No meal package

 • Chưa đến giờ/quá giờ Shift time

 • Khách đã dùng bữa

Các trạng thái của khách

 • Khách chưa dùng bữa

 • Khách đã dùng bữa: Ghi nhận thời gian và hiện màu xanh lá

 • Khách không dùng bữa: Hiện dấu “x” ở tên bữa ăn

Trạng thái không cho phép Đánh dấu khách đã dùng bữa thủ công

 • Khách đã dùng bữa: Hiển thị giờ khách quẹt thẻ

 • Chưa đến giờ/quá giờ Shift time: Không hiện dấu “check” để đánh dấu

Kiểm tra chi tiết thông tin package của khách

Danh sách khách theo bữa

Chi tiết package by guest

Kiểm tra thông tin thẻ

COMING SOON

COMING SOON

COMING SOON

Một số lỗi thường gặp và cách giải quyết

1. Báo lỗi đồng bộ/không quẹt thẻ thành công

Hệ thống hoạt động offline, sẽ yêu cầu đồng bộ thủ công sau một thời gian sử dụng. Chỉ khi đồng bộ dữ liệu xuống thành công mới có thể tiến hành quẹt thẻ. Nếu quá trình đồng bộ xảy ra vấn đề vui lòng thoát hẳn ứng dụng, kiểm tra kết nối mạng và thao tác lại.

 • Danh sách khách được lưu trữ trên thiết bị khi ở ngoại tuyến trong 24h.

 • Tại thời điểm quẹt thẻ thiết bị sẽ tự động gửi thông tin ngầm lên máy chủ để đảm bảo giữ liệu được lưu trữ kịp thời. Trong trường hợp mạng yếu sẽ tự gửi lại sau khi có kết nối mạng, người dùng không phải thao tác gì thêm.

2. Không hiện bàn phím khi tìm kiếm

Đầu đọc được xem là một kết nối bàn phím vật lý, vì vậy khi kết nối vào thiết bị sẽ tự ẩn bàn phím ảo. Các bước xử lý (chỉ cần thực hiện 1 lần):

 1. Kéo xuống từ thanh thông báo > Chọn Định cấu hình bàn phím vật lý (hoặc: Cài đặt > Hệ thống > Ngôn ngữ và nhập liệu > Bàn phím vật lý)

 2. Bật tùy chọn Hiển thị bàn phím ảo

 3. Trở lại ứng dụng và thao tác tìm kiếm

Hoặc có thể xử lý nhanh bằng cách rút kết nối đầu đọc.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.