Skip to main content
Skip table of contents

Quy trình đặt phòng

Tên màn hình (Screen Name)

Đặt Phòng

Đường dẫn (Open Link)

Booking Portal >> Đăng nhập >> Đặt phòng

Tổng quan (Summary)

Màn hình tìm kiếm và đặt phòng trên hệ thống Booking Portal

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1.Tìm kiếm phòng:

1.1. Tìm kiếm theo tên khách sạn.

Mục điểm đến: search vùng khách sạn muốn tìm. Click chọn khách sạn muốn đặt phòng.

1.2. Tìm kiếm theo địa danh

(1) Chọn địa danh: “Đà Nẵng”

(2) Tìm kiếm

(3) Hệ thống sẽ hiện ra list các Hotel thuộc Đà Nẵng.

1.3. Chọn số lượng khách

Tích chọn vào mục số khách để điều chỉnh số lượng khách tương ứng:

Giảm số lượng: -

Tăng số lượng : +

Hoặc nhập số lượng trực tiếp: 1, 2 hoặc 3 vào ô số lượng.

1.3. Chọn số lượng phòng

Giảm số lượng: -

Tăng số lượng : +

Hoặc nhập số lượng trực tiếp vào ô.

1.4. Chọn ngày nhận phòng và trả phòng

Nhập thủ công “Nhận phòng/ Trả phòng” hoặc chọn chuỗi ngày trên Lịch

 • Chọn biểu lượng ← → để di chuyển đến tháng trước hoặc tháng tiếp theo.

1.5. Tìm kiếm khác

 • Khoảng giá: Chọn theo khoảng giá đã được cấu hình sẵn

 • Điều kiện hoàn hủy: Chọn theo điều kiện đã được cấu hình sẵn

 • Loại cơ sở lưu trú: Chọn loại hình lưu trú theo villa hay hotel

 • Quyền lợi đi kèm: chọn theo cấu hình có sẵn

1.6. Chọn tìm kiếm 

(1) Click vào ô “Tìm kiếm” hệ thống sẽ hiển thị màn hình chi tiết các thông tin sau:

Hiển thị chi tiết thông tin các loại phòng và giá của từng phòng.

(2) Cho phép xem theo “Giá trung bình một ngày” hoặc “Tổng giá các ngày

(3) Giá sẽ hiển thị theo nhóm Quỹ Phòng

Lưu ý: Tại mỗi ô giá thể hiện các con số nhỏ màu xanh ở góc trái dưới cùng có ý nghĩa:  Số lượng phòng trống tối đa được phép book. Thông thường tối đa là 9 phòng như hình.

1.7 Xem mô tả chi tiết tên các gói giá

Web Booking Portal sẽ mô tả cụ thể các gói giá hiển thị trên hệ thống khi rê chuột vào từng Gói giá phòng.

1.8 Phân chia theo Loại Quỹ phòng: Là ô các quỹ phòng được phân biệt bởi màu sắc. Như hình bên dưới đang thể hiện ba quỹ phòng với ba màu sắc khác nhau.

2. Đặt phòng

 • Sau khi chọn được phòng theo gói giá & bấm “Thêm phòng”, hệ thống hiển thị chi tiết thông tin phòng bên phải màn hình.

(1): Thông tin chi tiết của phòng bao gồm giai đoạn ở, loại phòng, gói giá.

(2): Xóa và chọn lại loại phòng và gói giá khác

(3): Thêm giai đoạn ở với cùng gói giá hoặc khác gói giá, khác quỹ phòng nếu có nhu cầu.

Màn hình thêm chặng ở cho phép tìm kiếm phòng & chọn gói bán cho giai đoạn cần thêm. Chọn giai đoạn, bấm “Tìm kiếm” để tìm kiếm. Sau đó chọn gói giá và Bấm “Thêm” để thêm giai đoạn ở. Cuối cùng, bấm “Xác nhận” để chuyển sang màn hình xác nhận đặt phòng.

(4): Chọn “Xác Nhận”, Hệ thống chuyển qua giao diện Xác nhận Thông tin

 1. Nếu điều chỉnh số lượng khách thì Giá phòng trung bình/đêm cũng sẽ thay đổi theo.

 2. Là chọn gói dịch vụ mua thêm áp dụng theo từng ngày cụ thể.

 3. Điền thông tin khách chính. Các thông tin * không được phép bỏ trống

 4. Sau khi điều chỉnh thông tin xong ở mục “Phòng 1”, click chọn “Phòng 2” để tiếp tục điều chỉnh thông tin.

 5. Sau khi điều chỉnh dữ liệu xong, click chọn “Nhập thông tin” để xác nhận lại thông tin người đặt phòng.

 6. Điền thônng tin đón tiễn sân bay (nếu có)

 7. Thông tin về chính sách hoàn hủy (nếu có)

 • Xác nhận đặt phòng:

(1): Bấm Nhập thông tin

(2): Kiểm tra lại thông tin Booker và click chọn “Thanh toán” để chuyển sang màn hình thanh toán Booking

Lưu ý:  Các thông tin không được phép chỉnh sửa Tên, họ, email, số điện thoại. Để chỉnh sửa các trường thông tin này vào Cài đặt tài khoản, điều chỉnh thông tin Booker

 • Thanh toán:

 1. Thanh toán sau (Payment later): Cho phép giữ Booking và thanh toán sau giữa khách sạn và Đại lý.

 2. Thanh toán (payment): Cho phép thanh toán online trực tiếp qua các cổng thanh toán như onepay hoặc ngân hàng. Sau đó Booking sẽ được đẩy về hệ thống với tình trạng payment “Complete”.

Lưu ý

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.