Skip to main content
Skip table of contents

Thêm đặt cọc (Add Deposit)

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm đặt cọc (Deposit)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn biểu tượng “Billing” – Nhấn “Deposit

Tổng quan (Summary)

Chức năng thêm mới các khoản đặt cọc, ký gửi hoặc phí đảm bảo vào bill của khách

Nút chức năng “Deposit“ chỉ hiển thị với các đặt phòng có Reservation Status = Reserved

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Bước 1: Trước khi thêm các khoản đặt cọc vào bill của khách, hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập và mở ca thu ngân

Bước 2: Nhập các thông tin đặt cọc

  • Sổ chi tiêu/Folio: Chọn folio muốn thêm giao dịch đặt cọc

  • Hình thức thanh toán/Deposit Code: Chọn từ danh mục hình thức thanh toán

  • Số thẻ/Card Number: Với trường hợp hình thức thanh toán là thẻ tín dụng, người dùng nhập 4 số đầu và 4 số cuối của thẻ

  • Số tiền/Amount: Nhập số tiền khách đặt cọc

  • Ghi chú/Reference: Ghi chú lại các điều cần lưu ý (nếu có)

  • In biên lai/Print a receipt: Tích chọn nếu người dùng muốn in biên lai thu tiền đặt cọc

Lưu ý (Remarks)

Các khoản tiền đặt trước hay thu của khách sẽ hiển thị số âm trên bill của khách

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.