Skip to main content
Skip table of contents

Thông tin đặt phòng

Tên màn hình (Screen Name)

Giữ chỗ

Đường dẫn (Open Link)

Booking Portal >> Đăng nhập >> Giữ chỗ / Giữ chỗ của tôi

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị danh sách lịch sử các đặt phòng mà Đại lý đã đặt trên hệ thống

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1.Giữ chỗ: Mục này Dành cho User được phân quyền Admin, sẽ tra cứu được tất cả các booking của các user khác

(1) Tại trang này người dùng sẽ nhập các thông tin cần tìm: 

Mã hành trình: Những phòng được đặt cùng lúc sẽ được gom lại thành 1 Mã hành trình.

Mã đặt phòng: Mỗi phòng có một mã đặt phòng riêng biệt, mã này dùng để xác nhận với bộ phận đặt phòng của cơ sở.

Các trường thông tin khác: người đặt/ tên công ty/ ngày nhận phòng/ ngày trả phòng

(2) Chọn “Tìm kiếm”

2. Giữ chỗ của tôi: Mục này dành cho nhân viên đặt phòng, chỉ tra cứu đượccác booking của chính user đó tạo ra. Chỉ cần nhập một trong các trường thông tin bên dưới, hệ thống sẽ trả kết quả, không cần chọn đầy đủ các trường thông tin. 

3.Chỉnh sửa thông thông tin đặt phòng:

Sau khi tìm kiếm hệ thống sẽ hiển thị các booking đã được đặt. Tiếp theo User có thể chọn Booking cần sửa để chỉnh sửa thông tin.

(1)  Chọn ‘Chỉnh sửa’ trên booking

(2)  Chỉnh sửa thông tin đặt phòng. Các trường thông tin tô xám bị ẩn, sẽ không được điều chỉnh.

(3) Chọn ‘Lưu thay đổi’

=> Hệ thống sẽ gửi mail “ Booking amendment” thông báo về việc chỉnh sửa booking.

4.Hủy đặt phòng:

Cách 1: Hủy từng booking bằng cách chọn “chỉnh sửa” => Hủy đặt phòng

Cách 2: Hủy nhiều booking bằng cách tích chọn nhiều Booking ở màn hình “Giữ chỗ/giữ chỗ của tối” => Hủy đặt phòng

5.Xuất file excel: Trên màn hình Giữ chỗ”/“Giữ chỗ của tôi”. Click nút “Xuất file Excel” để xuất danh sách các booking ra file excel.

Lưu ý

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.