Skip to main content
Skip table of contents

Đặt Phòng Lưu Trú

Tên màn hình (Screen Name)

Du Lịch

Đường dẫn (Open Link)

IOS, CHPlay - CiTravel

Tổng quan (Summary)

Thông tin Du Lịch trong App CiTravel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Sau khi tìm kiếm và chọn được khách sạn phù hợp với nhu cầu lưu trú thì tiến hành lựa chon giai đoạn lưu trú như sau:

Chọn thông tin “Nghỉ giờ” hay “Ngày

I. Nghỉ Giờ:(1) Chọn Nghỉ giờ
(2) Chọn ngày nhận phòng, giờ đến, giờ đi
(3) Chọn gói dịch vụ: 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,…
(4) Bấm “Tìm phòng”

II. Nghỉ Ngày:


(1) Chọn “Ngày”
(2) Chọn ngày nhận phòng và ngày trả phòng
(3) Tìm phòng

III. Tại màn hình tìm phòng:

(1) Người dùng sẽ nhập số lượng phòng cần đặt, số lượng người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh

(2) Chọn “Xong”

App sẽ chuyển thông tin sang Cơ sở lưu trú mà người dùng đã chọn để chọn loại phòng phù hợp với nhu cầu lưu trú của khách hàng

Chọn “Chọn phòng”

App sẽ chuyển qua màn hình các loại phòng của cơ sở lưu trú với giá lưu trú tương ứng với từng loại phòng.

IV. Tạo một Đặt Phòng:

Chọn “Đặt phòng” khi người dùng đã quyết định được loại phòng và giá phù hợp với nhu cầu lưu trú.

Tại màn hình này có thể chọn được nhiều loại phòng để tiến hành “Đặt phòng”

Sau khi chọn được các loại phòng phù hợp với nhu cầu lưu trú chọn “Đặt chỗ”

Màn hình App sẽ xuất hiện thông tin Đặt Phòng để người dùng có thể kiểm tra và điền đầy đủ thông tin để cung cấp cho sơ sở lưu trú

(1) Thông tin Ngày nhận phòng, Ngày trả phòng, Loại phòng, Thành tiền trong một xác nhận đặt phòng

(2) Hiện chi tiết: chi tiết giá của từng loại phòng trong 1 xác nhận đặt phòng

(3) Khuyến mãi: chọ voucher có sẵn hoặc nhập mã voucher để áp dụng chương trình khuyến mãi.

(4) Thông tin khách đặt phòng:

Email
Số điện thoại
Họ và tên
(5) Tôi đặt cho bản thân: chọn phần này thì sẽ ẩn thông tin số (6) Thông tin khách ở
(6) Thông tin khách ở:
Số điện thoại
Họ và tên

(7) Yêu cầu đặc biệt: nhập thông tin yêu cầu của khách trong quá trình lưu trú tại cơ sở.

(8 ) Chọn phương thức thanh toán:
- Thanh toán trực tuyến:

- Thẻ tín dụng/ ghi nợ:

- Thẻ ATM/ Tài khoản ngân hàng:

- Ứng dụng di động:

- Thanh toán tại khách sạn:

(9) Xác nhận đặt phòng: sau khi đồng ý với các thông tin đặt phòng và hình thức thanh toán thì chọn xác nhận để đặt phòng tại nơi bạn cần lưu trú.

Hệ thống sẽ gửi 1 mã xác thực OTP về tin nhắn và điện thoài yêu cầu người dùng nhập để tiếp tục đặt phòng

V. Đặt Phòng Thành Công:

Sau khi nhập mã xác thực hệ thống sẽ hoàn tất đặt phòng và gửi “Xác nhận đặt phòng thành công” với thông tin nhưu bên dưới:

(1) Mã hành trình: khách hàng có thể dùng mã này để đến nhận phòng tại cơ sở lưu trú đã đặt dịch vụ.

(2) Tên và địa chỉ có cơ sở lưu trú: thông tin của cơ sở lưu trú

(3) Thông tin chi tiết về “ Đặt phòng” của bạn:

Ngày nhận và trả phòng: thông tin của 1 đặt phòng

Thông tin các hạng phòng và giá: thông tin cụ thể hạng phòng và giá phòng.

(4) Quản lý đặt phòng: chọn thông tin tai đây app sẽ tự động chuyển sang hành trình để ghi nhận lại thông tin và lịch trình của bạn

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.