Skip to main content
Skip table of contents

Chụp ảnh và nhận diện tự động các giấy tờ để cập nhật hồ sơ khách (Scan OCR for guest profile)

Tên màn hình (Screen Name)

Chụp ảnh giấy tờ tùy thân

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Reservation – Tại Tab bất kỳ - Kích vào Conf. No - Kích vào biểu tượng Scan

Tổng quan (Summary)

Cho phép Scan các loại giấy tờ tùy thân và nhận diện chữ viết tự động để cập nhật vào hồ sơ khách

 • Hỗ trợ tối đa 8 hồ sơ trong 1 lần scan

 • Support tất cả loại giấy tờ CMND, CCCD, BLX, Hộ Chiếu trong 1 lần scan

Màn hình (Screen)

 • Đối với Hộ Chiếu và Giấy Khai Sinh là chỉ cần scan 1 mặt. Đối với CMND hoặc CCCD, nếu muốn scan mặt sau (để lấy địa chỉ và ngày cấp) thì phải đảm bảo giữ đúng vị trí giấy tờ.

 • Không hỗ trợ scan lấy thông tin cho giấy khai sinh, chỉ hỗ trợ chụp lại và lưu trữ trong hồ sơ khách

Các bước thực hiện

 1. Từ ứng dụng Staff App, Tìm một đặt phòng

 2. Từ màn hình đặt phòng chi tiết, click vào biểu tượng Scan để bắt đầu scan giấy tờ tùy thân

 3. Tiến hành chụp mặt trước các giấy tờ tùy thân, click vào biểu tượng dấu tròn như hình dưới để chụp

4. Sau khi chụp mặt trước xong, hệ thống sẽ hiển thị thông báo có 3 lựa chọn như hình dưới đây:

 • Chụp mặt sau: Click vào button này để tiến hành chụp mặt sau

 • Chụp lại: Click vào button này để tiến hành chụp lại hình

 • Hoàn tất: Click vào button này để hoàn tất việc chụp hình để hệ thống tiến hành phân tích và nhận diện chữ viết

5. Màn hình kết quả chụp sẽ hiển thị các hình ảnh đã chụp và thông tin đã nhận diện được. Ở màn hình này có các lựa chọn sau:

 • (1) & (2) Chọn đúng tên khách trong danh sách sổ xuống để liên kết với hình đã chụp.

 • (3) Nếu số khách trên booking ít hơn số hình chụp, hệ thống sẽ hiển thị là “Profile chưa thiết lập”, Tích vào Tạo mới để hệ thống tự động tạo mới profile và gắn vào booking

 • (4) Click vào button Lưu và Liên kết hồ sơ để hệ thông lưu thông tin vào hồ sơ khách.

6. Thông tin hồ sơ khách đã được hệ thống tự động cập nhật. Bấm vào biểu tượng Cây viết chì để đi đến màn hình chỉnh sửa thông tin khách để kiểm tra hoặc chỉnh sửa thông tin.

7. Tại màn hình chỉnh sửa thông tin khách, tiến hành chỉnh sửa nếu thông tin chưa chính xác (hệ thống có thể nhận diện ký tự sai nếu chất lượng giấy tờ tùy thân không tốt) hoặc bổ sung thêm các thông tin khác.

8. Sau khi chỉnh sửa và kiểm tra xong, Click vào button Lưu thông tin để lưu lại các thông tin hồ sơ khách.

Lưu ý (Remarks)

 • Nếu là khách đã có profile trên hệ thống, hệ thống tự động tìm profile theo mã số của giấy tờ tùy thân và liên kết với booking

 • Nếu là khách mới chưa có profile trên hệ thống, hệ thống sẽ tự động tạo profile mới và liên kết với booking.

 • Hệ thống chưa hỗ trợ lưu nhiều loại giấy tờ cho 1 hồ sơ. Nếu chụp các giấy tờ khác nhau hệ thống coi là một khách hàng mới

 • Khuyến khích sử dụng thiết bị có camera độ phân giải 8MP trở lên (vd: Samsung Galaxy Tab A8 8" T295 2019)

 • Thiết bị cần được cài đặt / nâng cấp lên phiên bản apk Version 2.2.2 (2106011515) hoặc mới hơn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.