Skip to main content
Skip table of contents

CiHMS POS/FnB Mobile (Phần mềm quản lý nhà hàng trên máy POS hoặc thiết bị di động)

Giới thiệu:

  • CiHMS POS/FnB cung cấp giải pháp hỗ trợ quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh của một hoặc nhiều nhà hàng khác nhau trong khách sạn.

  • Ứng dụng CiHMS POS/FnB Mobile có thể được cài đặt trên các máy tính bảng/ máy POS chạy hệ điều hành Android, kết nối được với máy in hóa đơn, in bếp,…

  • Dữ liệu được đồng bộ từ tất cả các thiết bị khác nhau, được lưu trữ trên Cloud.

  • Người sử dụng: Đa nhiệm, được phân quyền theo các cấp Quản lý, Nhân viên phụ trách có liên quan.

  • Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp được với hệ thống quản lý khách sạn CiHMS PMS

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.