Skip to main content
Skip table of contents

Troubleshooting Guides

Test hệ thống built-in của Android POS:

Máy POS có đính kèm phần mềm có thể tự kiểm tra tất cả các thiết bị hardware đi kèm theo máy POS bao gồm:

  • Touch screen

  • Máy in nhiệt gắn trong

  • Wifi internet

Bằng cách sử dụng App “POS Steward” vào mục Check Device chúng ta có thể biết lỗi là của hardware hay không

Test NFC Reader

NFC Reader hoạt động như 1 keyboard vật lý, do đó chỉ cần gắn NFC Reader vào cổng usb, mở app Calculator có sẵn trong POS, quẹt thẻ. Nếu Reader hoạt động tốt hệ thống sẽ tự động hiển thị dãy số trong app Calculator

Test Máy In Kim TM-U220

Máy in Kim TM-U220 hoạt động thông qua mạng. Điều kiện máy POS và các Tablet phải kết nối được đến port 9100 của máy in kim này.

Có thể sử dụng cách test qua Telnet port 9100 để kiểm tra
( Nếu muốn kiểm tra từ các thiết bị Android có thể download app “Terminal Emulator for Android” và run app này. Khi đó sẽ có console để có thể thực hiện các tác vụ như PING hay Telnet để kiểm tra)

Trong các máy Android POS default chưa chỉnh sửa

Hệ thống được setup mặc định nếu có physical Keyboard gắn vào ( ở đây là NFC Reader), hệ thống sẽ không bật keyboard on screen. Nếu keyboard on screen không bật lên, yêu cầu vào :

Setting → Ngôn Ngữ và Nhập Liệu → Bàn phím Thực → Enable “Hiển Thị Bàn Phím Ảo”

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.