Skip to main content
Skip table of contents

Trang chủ

Tên màn hình (Screen Name)

Trang chủ

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Phòng vé – Trang chủ

Tổng quan (Summary)

Hiển thị các chức năng chính của hệ thống và bảng điều khiển tổng quan về các thông tin liên quan đến dịch vụ đã bán tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Các chức năng]

 • Mở ca:

  • Trường hợp máy của nhân viên là máy mới và chưa được cấu hình quầy máy nào, người dùng phải thực hiện cấu hình quầy máy trước khi thao tác mở ca. Xem chi tiết các bước cấu hình quầy máy tại Cấu hình quầy máy

  • Trường hợp đã cấu hình quầy máy, khi nhân viên đăng nhập vào hệ thống, tại màn hình trang chủ sẽ thấy thông tin quầy máy dưới góc trái màn hìnhlúc này nhân viên chỉ cần thao tác chọn “Mở ca”

   lúc này nhân viên chỉ cần thao tác chọn “Mở ca”, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo mở ca thành công

 • Bán vé lẻ: xem chi tiết tại Bán vé khách lẻ

 • Đơn hàng: xem chi tiết tại Quản lý đơn hàng

 • Tìm thẻ: xem chi tiết tại Tìm kiếm tài khoản thẻ

 • Tạo HĐĐT: Tạo HĐĐT

 • Danh sách HĐĐT: Danh sách HĐĐT

[Bảng điều khiển]

 • Bảng thống kê sẽ hiển thị thông tin theo khoảng thời gian trong vòng 1 tuần, người dùng có thể chọn theo khoảng thời gian mà mình muốn xem

 • Người dùng chọn biểu tượng :đồng_bộ: để reset lại các thông tin trên bảng điều khiển

 • Thống kê lượt khách: Thống kê số lượt khách qua cổng sử dụng dịch vụ tại cơ sở

 • Đối tượng: Hiển thị số liệu các đối tượng sử dụng dịch vụ tại cơ sở

 • Doanh thu: hiển thị doanh thu theo ngày trong giai đoạn người dùng muốn xem

 • Vé bán chạy: hiển thị các loại dịch vụ bán chạy tại cơ sở

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.